Bài giảng chương 5: Quá tải toán tử

Quá tải toán tử giống như quá tải hàm. Thực chất quá tải toán tử chỉ là một loại quá tải hàm. Một toán tử thường được quá tải đối với một lớp. Khi một toán tử được quá tải, toán tử đó không mất ý nghĩa gốc của nó. Thêm nữa, toán tử còn có thêm ý nghiã bổ sung đối với lớp mà toán tử được định nghiã.

pdf28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 5: Quá tải toán tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan