Bài giảng chương 6: Tính kế thừa

Tính kế thừa là cơ chế nhờ đó một lớp có thể kế thừa các đặc điểm của một lớp khác. Tính kế thừa hổ trợ khái niệm phân loại theo thứ bậc (hierachical classification) của lớp, ngoài ra còn hổ trợ tính đa hình (polymorphism).

pdf43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 6: Tính kế thừa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên