Bài giảng Chương 7: Đánh giá hiệu suất công việc

7.1. Mụctiêu 7.2. Mụcđích 7.3. Hệthốngđánhgiá 7.4. Tiếntrìnhđánhgiá 7.5. Phươngphápđánhgiá 7.6. Nguyêntắcđánhgiá 7.7. Sailầmtrongthựctế

pdf16 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1508 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 7: Đánh giá hiệu suất công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7 ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC 1 NỘI DUNG 7.1. Mục tiêu 7.2. Mục đích 7.3. Hệ thống đánh giá 7.4. Tiến trình đánh giá 7.5. Phương pháp đánh giá 7.6. Nguyên tắc đánh giá 7.7. Sai lầm trong thực tế 2TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 37.1.MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC MỤC TIÊU 3 7 4 5 1 6 2 Hiểu rõ mục đích của đánh giá công việc Mô tả được nội dung, trình tự thực hiện đánh giá công việc Biết được các phương pháp đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên Nắm được nội dung trong đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên Nắm được việc thực hiện một cuộc phỏng vấn đánh giá nhân viên Biết được cách nâng cao chất lượng việc đánh giá hiệu suất công việc Biết được các phương pháp thực hiện đánh giá thi đua trong tập thể doanh nghiệp TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 47.2.MỤC ĐÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ MỤC ĐÍCH 3 7 4 5 1 6 2 Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ hoàn thành công việc so với yêu cầu và so với đồng nghiệp. Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai lầm của mình. Khuyến khích , động viên nhân viên thông qua điều khoản về đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho các vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển, sắp xếp cơ cấu tổ chức Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp trên, cấp dưới Mở rộng hiểu biết về công ty thông qua đàm thoại về cơ hội và hoạch định nghề nghiệp Bắt buộc các doanh nghiệp phải chú trọng và khuyến khích nhân viên thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu của công việc TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 7.3. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ Tiêu chuẩn mẫu từ bản mô tả công việc và mục đích của tổ chức MỤC ĐÍCH CỦA TỔ CHỨC MỤC ĐÍCH CỦA CÁ NHÂN Đánh giá thực hiên công việc Để: 1. H.định NNL, 2. Trả lương, 3. Khen thưởng, 4. Đào tạo, 5. Khuyến khích. 5 TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 67.4.TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH 3 7 4 5 1 6 2 Xác định được các yêu cầu cơ bản cần đánh giá Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp, có cơ sở khoa học Huấn luyện kỹ năng cho cán bộ đánh giá Thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá Thực hiện đánh giá mẫu Xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH Ví dụ: Xác định các yêu cầu cơ bản để đánh giá hoạt động của Trưởng phòng Kinh doanh 1. Kết quả tài chính 2. Phát triển thị trường và sản phẩm mới 3. Đào tạo, phát triển nhân viên và bản thân 4. Đối ngoại Doanh số; Tỷ lệ lợi nhuận; Tỷ lệ dư nợ quá hạn/doanh số Báo cáo nghiên cứu thị trường Hiệu quả hoạt động khuyến mãi, Thị phần; Doanh số sản phẩm mới; Phát triển mạng đại lý Đào tạo, phát triển nhân viên trong phòng; Phát triển bản thân Đánh giá của khách hàng; Đánh giá của cơ quan chức năng 7TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 87.5.PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP 3 7 4 5 1 6 2 Xếp hạng luân phiên (từ tốt trở xuống hoặc ngược lại) So sánh cặp (theo từng cặp rồi tính điểm) Bảng tính điểm (Theo k.lượng c.việc hoàn thành, chất lượng c.việc ..) Lưu giữ (theo thành tích hoặc yếu kém ..) Quản trị theo mục tiêu Quan sát hành vi (Số lần quan sát và tần số lặp lại của hành vi..) Phân tích định lượng TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH Thứ nhất • Phối hợp của lãnh đạo và nhân viên đối với việc xếp đặt mục tiêu cho nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định. Thứ hai • Định kỳ xem xét các tiến bộ đạt được Thứ ba • Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong công việc 7.5.1.PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU 7.5.1.1.Những vấn đề cần chú trọng của quản trị theo mục tiêu 9TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 7.5.1.2.Quá trình quản trị theo mục tiêu 1. Xác định được những vấn đề cơ bản trong công việc 2. Xác định được các mục tiêu trong thời gian ấn định 3. Phát triển kế hoạch thực hiện 4. Xem xét sự tiến bộ, điều chỉnh kế hoạch và mục tiêu 5. Thực hiện đánh giá hàng năm 10TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 11 B 1 2 7.5.1.3.Hậu quả quản trị theo mục tiêu TÍCH CỰC 1. Đạt được mục tiêu phát triển doanh nghiệp 2. Định hướng cho nhân viên yêu cầu công việc, động viên phát triển cá nhân 3. Phát triển được các quan hệ trong doanh nghiệp, gần gũi, hiểu biết và kết hợp. TIÊU CỰC 1. Đề ra mục tiêu sai sẽ dẫn đến độc đoán, mất nhiều thời gian 2. Chú trọng đến mục tiêu đo lường được, bỏ qua yếu tố chất lượng hoặc trách nhiệm trong công việc. 3. Nhân viên thích đề ra mục tiêu thấp để dễ hoàn thành. TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 7.5.2.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐINH LƯỢNG (Cụ thể hơn, là tiếp theo phương pháp bảng tính điểm) Phương pháp thứ nhất BƯỚC 1 Xác định được các yêu cầu chủ yếu khi thực hiện công việc BƯỚC 2 Phân loại các mức độ thỏa mãn yêu cầu khi thực hiện công việc BƯỚC 3 Đánh giá tầm quan trọng (trọng số) của mỗi nhóm yêu cầu đối với yêu cầu thực hiện công việc BƯỚC 4 Đánh giá tổng hợp về năng lực thực hiện công việc của nhân viên Phương pháp thứ hai Kết hợp nhiều phương pháp 12TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH Ví dụ: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của thư ký giám đốc Yêu cầu chủ yếu Hệ số Điểm của nhân viên Tổng số 1. Chuyên môn nghiệp vụ 1.1. Khả năng sử dụng máy móc văn phòng, soạn tài liệu, văn bản 5 8 40 1.2. Giao dịch khách hàng, đối nội, đối ngoại 10 6 60 1.3. Phân loại, đóng gói, lưu giữ hồ sơ tài liệu 6 7 42 2. Đặc điểm cá nhân 2.1. Trung thành, đáng tin cậy 8 10 80 2.2. Tác phong, kỷ luật, nề nếp 9 9 81 3. Ngoại hình: hình thức, ăn mặc 8 9 72 4. Sức khỏe 4 8 32 TỔNG SỐ 50 407 ∑= 407/50 = 8,14. Đây là nhân viên khá XẾP LỌẠI: Từ 8,5 đến 10: giỏi; Từ 7,0 đến 8,49: Khá Từ 5,5, đến 6,99: Trung bình Dưới 5,5: kém 13 TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá 1 2 3 4 5 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 1.1. Khối lượng công việc 1.2. Tiến độ hoàn thành 1.3. Chất lượng công việc 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN 2.1.Kiến thức chuyên môn 2.2. Quản lý công việc 2.2.1. Hoạch định 2.2.2. Truyền đạt/hướng tới kết quả công việc 2.2.3. Giải quyết vấn đề 2.3. Sáng kiến 2.3.1. Sáng kiến (có tính cạnh tranh) 2.3.2. Tính sáng tạo 2.4. Phát triển con người 2.4.1. Tinh thần đồng đội 2.4.2. Tự phát triển 2.4.3. Phát triển người khác 14 TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 15 7.6. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ 3 Thực hiện: • Công bằng, • Khách quan, • Trung thực 2 Phương thức: • Đơn giản, • Công khai, • Cụ thể 1 Tiêu chuẩn: • rõ ràng, • Cụ thể, • Hợp lý, • Có thể đo lường được TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH 7. 7.NHỮNG SAI LẦM THƯỚNG MẮC PHẢI TRONG THỰC TẾ 1. Tiêu chuẩn không rõ ràng 2. Thiên kiến 3. Thái quá 4. Trung bình chủ nghĩa 5. Định kiến 16 TSKH.PHẠM ĐỨC CHÍNH
Tài liệu liên quan