Bài giảng Chương 7 sưu liệu

Sưuliệu là mộtphầncủahệthốngphầnmềm -Cóhailớpsưuliệu kếthợpvớihệthốngmáytính +Lớpsưuliệu ngườidùngmôtả làm thế nào đểsửdụnghệthống +Sưuliệu hệthống đượcmôtả thiết kếvà thựchiệnhệthống

pdf17 trang | Chia sẻ: mamamia | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 7 sưu liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ths. Nguyễn Khắc Quốc Email:quoctv10@gmail.com BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Chương 7 SƯU LIỆU -Sưu liệu là một phần của hệ thống phần mềm - Có hai lớp sưu liệu kết hợp với hệ thống máy tính + Lớp sưu liệu người dùng mô tả làm thế nào để sử dụng hệ thống + Sưu liệu hệ thống được mô tả thiết kế và thực hiện hệ thống 7.1 Tổng quan 7.2 Sưu liệu người dùng - Là sưu liệu mô tả chức năng của hệ thống - Không tham chiếu đến chức năng được thực hiện như thế nào. - Sưu liệu người dùng nên được cấu trúc sao cho không nhất thiết phải đọc hết tất cả sưu liệu trước khi bắt đầu dùng hệ thống Có 5 loại sưu liệu cho người dùng: - Mô tả chức năng, giải thích hệ thống có thể làm gì - Sưu liệu cài đặt, giải thích làm thế nào để có thể cài đặt được hệ thống, chi tiết từng cấu hình phần cứng cụ thể. - Giới thiệu, giải thích thuật ngữ, cách bắt đầu hệ thống - Tham chiếu, mô tả chi tiết tất cả tiện ích của hệ thống - Hướng dẫn người quản trị hệ thống, những trường phát sinh, backup hệ thống 7.2 Sưu liệu người dùng (tt) 7.2.1 Mô tả chức năng -Phác thảo yêu cầu của hệ thống -Phác thảo mục đích của người thiết kế hệ thống -Mô tả hệ thống có thể làm được gì, không làm được gì -Giới thiệu ví dụ minh họa nhỏ bất kỳ chỗ nào có thể -Vẽ sơ đồ là tốt nhất 7.2.2 Bảng giới thiệu -Cung cấp cái nhìn tổng quát hệ thống -Trình bày giới thiệu thông tin đối với hệ thống -Mô tả làm thế nào bắt đầu hệ thống, làm thế nào thực hiện sử dụng những tiện ích chung của hệ thống -Chỉ cho người dùng tránh những rắc rối khi họ làm sai. 7.2.2 Bảng tham khảo -Là sưu liệu được định nghĩa cho cách sử dụng hệ thống -Bảng tham khảo nên hoàn chỉnh -Phần tham khảo hệ thống nên mô tả: + Những báo cáo lỗi phát sinh của hệ thống + Những tình huống lỗi phát sinh + Hướng người dùng đến những mô tả tiện ích đã gây ra lỗi 7.2.4 Sưu liệu cài đặt -Nên cung cấp đầy đủ chi tiết làm thế nào để cài đặt được hệ thống trong môi trường cụ thể -Gồm các mô tả: +Cấu hình tối thiểu để chạy hệ thống +Tập tin cố định phải được thiết lập +Làm thế nào để bắt đầu hệ thống 7.2.4 Sưu liệu cài đặt (tt) -Hướng dẫn cho quản trị hệ thống + Mô tả những thông điệp phát sinh ở màn hình hệ thống, làm thế nào để ứng phó với những thông điệp này + Giải thích những nhiệm vụ của người theo dõi duy trì phần cứng đó + Danh sách các tham khảo nhanh sẵn có của tiện ích hệ thống và làm thế nào để sử dụng chúng + Hệ thống online – Help 7.3 Sưu liệu hệ thống - Chứa tất cả những sưu liệu mô tả quá trình thực hiện của hệ thống từ sưu liệu đặc tả đến bản kế hoạch test cuối cùng + Tài liệu mô tả thiết kế + Sưu liệu mô tả thực hiện + Sưu liệu mô tả kiểm thử - Cần thiết để hiểu và bảo trì hệ thống 7.3 Sưu liệu hệ thống (tt) Những thành phần của sưu liệu hệ thống: -Định nghĩa và đặc tả yêu cầu và kết hợp -Trình bày đặc tả tất cả hệ thống làm thế nào những yêu cầu được phân rã thành những nhóm các chương trình tương tác với nhau -Một kế hoạch kiểm thử chi tiết làm thế nào đẻ mỗi đơn vị của chương trình được kiểm thử -Kế hoạch kiểm thử được chấp nhận, vạch ra sự nối kết những người dùng hệ thống. 7.4 Chất lượng của sưu liệu -Quan trọng như chất lượng chương trình -Tạo những sưu liệu tốt không đơn giản, tiến trình cũng khó như tạo một chương trình tốt -Cần lập một chuẩn cho sưu liệu và yêu cầu tất cả các sưu liệu phải tuân thủ theo định dạng đó -Những tiêu chuẩn của sưu liệu: + Mô tả định dạng trước cho tất cả các tài liệu + Đánh số trang và cách thức ghi chú trang + Phương thức tham khảo tài liệu khác + Số đề mục và đề mục con 7.4 Chất lượng của sưu liệu (tt) -Phong cách viết là yếu tố nền tảng ảnh hưởng đến chất lượng sưu liệu -Một số cách viết nên tránh: + Câu quá dài + Mô tả quá phức tạp + Lặp lại + Thông tin tham chiếu toàn là số + Không có những chi tiết gợi nhớ cho người đọc 7.5 Bảo trì sưu liệu -Hệ thống thay đổi thì sưu liệu cũng được cập nhật theo -Tất cả những sưu liệu kết hợp nên được cập nhật khi một thay đổi bởi chương trình -Hỗ trợ bảo trì sưu liệu với công cụ phần mềm -Ghi nhận mối liên hệ sưu liệu -Nhắc người phát triển khi thay đổi một sưu liệu có tác động đến sưu liệu khác -Ghi nhận những thay đổi trong sưu liệu 7.6 Các mẫu sưu liệu cho qui trình làm PM -Xác định yêu cầu (SRS) Software Requirements Speccifications – Chuẩn IEE 830-1984 + Giới thiệu Mục đích Phạm vi Định nghĩa Tài liệu tham khảo Mô tả cấu trúc tài liệu 7.6 Các mẫu sưu liệu cho qui trình làm PM (tt) + Mô tả chung: Tổng quan về sản phẩm Chức năng sản phẩm Đối tượng người dùng Ràng buộc tổng thể Giả thiết về sự lệ thuộc + Yêu cầu chi tiết: Yêu cầu chức năng 1 Giới thiệu Dữ liệu vào Xử lý Kết quả Yêu cầu chức năng 2 …… Yêu cầu chức năng n 7.6 Các mẫu sưu liệu cho qui trình làm PM (tt) + Thiết kế: Thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế ràng buộc Sưu liệu kiến trúc phần mềm Thiết kế thành phần
Tài liệu liên quan