Bài giảng chương 7: Tìm kiếm

Trong bài toán tìm kiếm, dựa vào một phần thông tin được gọi là khoá (key), chúng ta phải tìm một mẫu tin (record) chứa các thông tin khác liên quan với khoá này. Có thể có nhiều mẫu tin hoặc không có mẫu tin nào chứa khoá cần tìm.

pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2074 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 7: Tìm kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan