Bài giảng Chương 8 –Chức năng kiểm tra

Kiểmtravàvaitròcủacôngtáckiểmtra 2. Loạihìnhkiểmtra 3. Quytrìnhkiểmtra 4. Cáccôngcụkiểmtra 5. Quytrìnhcảitiến

pdf21 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 8 –Chức năng kiểm tra, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThS. BÙI THỊ QUỲNH NGỌC ngocbq2002@yahoo.com Chương 8 – Chức năng kiểm tra © 2011 by Faculty of Business Administration Ho Chi Minh City Open University Những vấn đề chính của chương 1. Kiểm tra và vai trò của công tác kiểm tra 2. Loại hình kiểm tra 3. Quy trình kiểm tra 4. Các công cụ kiểm tra 5. Quy trình cải tiến © 2011 by Faculty of Business Administration 1- Khái niệm kiểm tra Thực hiện khi nào? Thuộc trách nhiệm của cấp quản trị nào? Đối tượng kiểm tra? © 2011 by Faculty of Business Administration 1- Khái niệm kiểm tra (tt) Đánh giá So sánh © 2011 by Faculty of Business Administration 1- Khái niệm kiểm tra (tt) Giảm thiểu sai lệch Sửa chữa © 2011 by Faculty of Business Administration Tầm quan trọng của công tác kiểm tra Phát hiện sai sót Sửa chữa Cải tiến © 2011 by Faculty of Business Administration Đầu vào Chuyển đổi Đầu ra Kiểm tra lường trước Kiểm tra đồng bộ Kiểm tra phản hồi 2. Các loại hình kiểm tra © 2011 by Faculty of Business Administration 2. Các loại hình kiểm tra (tt) • Dự báo • Kỹ thuật xét duyệt và đánh giá chương trình Kiểm tra lường trước • Giám sát trực tiếp • Sửa chữa kịp thời Kiểm tra đồng thời • Thông tin để lập kế hoạch • Động cơ thúc đẩy nhân viên Kiểm tra phản hồi © 2011 by Faculty of Business Administration 2- Các loại hình kiểm tra (tt) Kiểm tra đầu ra Kiểm tra hành vi Kiểm tra văn hóa dn Tình hình tài chính Mục tiêu của tổ chức Ngân quỹ Giám sát trực tiếp Quản lý bằng mục tiêu Quy tắc và quy trình vận hành tiêu chuẩn Giá trị Quy tắc /Quy phạm Xã hội hóa © 2011 by Faculty of Business Administration 3. Quy trình kiểm tra Thiết lập tiêu chuẩn vận hành, mục tiêu và các tiêu chí đánh giá Đo lường & so sánh kết quả thực hiện với tiêu chuẩn đã đề ra Đánh giá kết quả & sửa chữa nếu tiêu chuẩn không đạt được © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Công cụ kiểm tra Hệ thống tiêu chuẩn TC vật chất TC phi vật chất TC vốn TC chi phí TC doanh thu © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Công cụ kiểm tra (tt) Phiếu kiểm soát Biểu đồ Pareto Biểu đồ nguyên nhân- kết quả Biểu đồ mật độ phân bố Biểu đồ kiểm soát Biểu đồ phân tán © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Công cụ kiểm tra Phiếu kiểm soát (Check sheets) 104 42 20 10 6 4 14 52 73 83 88 91 93 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Biến dạng Xước Rỗ bề mặt Nứt Vết đốm Hở Khác P h ầ n t ră m t íc h l u ỹ S ố k h u y ế t tậ t Các loại khuyết tật Loại khuyết tật Đường cong tích luỹ 4- Công cụ kiểm tra Biểu đồ Pareto © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Công cụ kiểm tra Biểu đồ nhân quả (Biểu đồ xương cá) © 2011 by Faculty of Business Administration Số lượng sinh viên Điểm kiểm tra cuối kỳ 4- Công cụ kiểm tra Biểu đồ mật độ phân bố (histogram) © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Công cụ kiểm tra Biểu đồ kiểm soát (control chart) © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Công cụ kiểm tra Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) © 2011 by Faculty of Business Administration 5- Quy trình cải tiến • Xác định nguồn gốc của vấn đề Đánh giá sự cần thiết • Đánh giá thuận lợi/ trở ngại Quyết định thay đổi • Từ trên xuống/ Từ dưới lên Thay đổi • So sánh/ đo lường Đánh giá sự thay đổi © 2011 by Faculty of Business Administration Xử lý sau KIỂM TRA 1- Kết quả tốt Kịp thời 2- Không đạt yêu cầu Sửa chữa Xác định nguyên nhân Không khắc phục Khen thưởng, động viên Cảnh cáo, ngưng việc, sa thải
Tài liệu liên quan