Bài giảng chương 8: Sắp xếp

Để truy xuất thông tin nhanh chóng và chính xác, người ta thường sắp xếp thông tin theo một trật tự hợp lý nào đó. Có một số cấu trúc dữ liệu mà định nghĩa của chúng đã bao hàm trật tự của các phần tử, khi đó mỗi phần tử khi thêm vào đều phải đảm bảo trật tự này. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu việc sắp xếp các danh sách chưa có thứ tự trở nên có thứ tự.

pdf34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 8: Sắp xếp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan