Bài giảng Chương 9: Phân tích các cơ hội quốc tế

Bước 1  Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản  Bước 2  Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia  Bước 3  Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm  Bước 4  Lựa chọn thị trường/địa điểm

pdf10 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 9: Phân tích các cơ hội quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 Chương 9: Phân tích các cơ hội quốc tế Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm  Bước 1  Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản  Bước 2  Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia  Bước 3  Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm  Bước 4  Lựa chọn thị trường/địa điểm Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản  Nhu cầu cơ bản (tìm thị trường): loại trừ ngay những sản phẩm không thể kinh doanh  Sự sẵn có của nguồn lực (tìm địa điểm sản xuất)  Lao động  Nguyên vật liệu  Vốn Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia Các vấn đề nghiên cứu ở Chương 2-4 Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Đánh giá tiềm năng thị trường: Các nước công nghiệp phát triển • Dân số • Thị phần của các đối thủ cạnh tranh • Quy mô xuất nhập khẩu • Mạng lưới phân phối • Chính sách marketing • Hệ thống bán lẻ • Độ co dãn theo thu nhập Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Đánh giá tiềm năng thị trường: Các nước đang phát triển • Quy mô thị trường • Tốc độ tăng trưởng • Sức mua của thị trường • Năng lực tiêu dùng • Cơ sở hạ tầng thương mại • Mức độ tự do kinh tế • Mức độ mở cửa kinh tế • Rủi ro Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Lựa chọn thị trường/địa điểm  Khảo sát thực địa  Đàm phán  Kiểm chứng trực tiếp thông tin  Tiếp xúc với khách hàng/đối tác  Phân tích đối thủ cạnh tranh  Tiếp cận đầu vào  Số lượng và thị phần của các đối thủ cạnh tranh  Chiến lược của các đối thủ cạnh tranh  Tiếp cận các kênh phân phối  Mức độ trung thành của khách hàng Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Khó khăn khi tổ chức nghiên cứu thị trường Mức độ sẵn có của dữ liệu/số liệu Mức độ phù hợp của số dữ liệu/số liệu  Các vấn đề về văn hóa Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Nguồn thông tin thứ cấp  Các tổ chức quốc tế  Các tổ chức chính phủ  Các hiệp hội ngành hàng  Các tổ chức dịch vụ  Internet, WWW Irwin/McGraw-Hill © The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999â Prentice International Chapter 12 - Phương pháp tổ chức nghiên cứu thị trường sơ cấp  Hội chợ, triển lãm, khảo sát thưc tế  Phỏng vấn và các nhóm trọng điểm  Bảng hỏi
Tài liệu liên quan