Bài giảng Chương 9: Thực hiện chiến lược các vấn đề về quản trị

Thựchiệnchiếnlược là giaiđoạn .của quátrìnhquảntrịchiếnlược, cónộidung chuyển chiếnlược đãchọnthành . đểhoàn thànhcácmụctiêu củaDN

pdf45 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 9: Thực hiện chiến lược các vấn đề về quản trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/45 9 07/04/2014 3/45 KHÁI NIỆM Thực hiện chiến lược là giai đoạn .của quá trình quản trị chiến lược, có nội dung chuyển chiến lược đã chọn thành .. để hoàn thành các mục tiêu của DN PLAN DO CHECK 07/04/2014 4/45 NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN Thông báo rõ mục tiêu và các kế hoạch triển khai đến các nhân viên tham gia Các kế hoạch hành động phải được nghiên cứu và đưa ra trên cơ sở thực tế Thu hút sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của đội ngũ nhân viên Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và kiểm soát hữu hiệu 07/04/2014 5/45 NỘI DUNG 07/04/2014 6/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ 07/04/2014 7/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ • Cơ sở phân phối các .. • Cơ sở để ..các quản trị viên • ..để kiểm soát sự tiến triển theo hướng đạt được các mục tiêu dài hạn • Lập ra các .của tổ chức • Các mục tiêu nên chỉ ra: Khối lượng, chất lượng, chi phí, thời gian Thiết lập mục tiêu hàng năm 07/04/2014 8/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Thiết lập mục tiêu hàng năm CÔNG TY BP 3 50%/năm BP 2 40%/năm BP 1 40%/năm R&D 2 SP mới SX Tăng NLSX 30% TT Tăng doanh số bán hàng 40% Tài chính 400.000 USD trong 6 tháng tới HR Giảm tỉ lệ vắng mặt từ 10% xuống 5% 07/04/2014 9/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ • Tạo điều kiện dễ dàng cho việc giải quyết • Các chính sách đặt ra: Những .., ép buộc, những giới hạn • Đặt ra .cho lãnh đạo và nhân viên • ..cho sự kiểm soát và phối hợp Thiết lập các chính sách 07/04/2014 10/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ • Được thiết lập dựa trên các mục tiêu hàng năm • 4 loại nguồn lực: - - - - Kỹ thuật Phân bổ nguồn lực 07/04/2014 11/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Phân bổ nguồn lực .. nguồn lực nguồn lực và phân bổ nguồn lực Nguồn lực có đủ không? Nâng cao tay nghề . . .. .. 07/04/2014 12/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Chiến lượcCơ cấu Chiến lược mới ảnh hưởng làm thay đổi .. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU CỦA CHANDLER Xây dựng cơ cấu tổ chức 07/04/2014 13/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Mối quan hệ chiến lược – cơ cấu của Chandler Chiến lược được thiết lập Các vấn đề quản trị .. Thành tích công ty .. Một cơ cấu tổ chức .. được thiết lập Thành tích công ty được .. 07/04/2014 14/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Đôi nét về Chandler • Alfred Chandler (15/9/1918 – 9/5/2007) • Nhà sử gia, nhà kinh tế lỗi lạc • Tiến sĩ lịch sử ĐH Harvard (1952), Giáo sư viện công nghệ Massachuset (60- 63), Giáo sư lịch sử ĐH Johns Hopkins (63-71), Giáo sư lịch sử kinh doanh trường kinh doanh Harvard (71-89) • Giải thưởng Pulitzer lịch sử cho cuốn Bàn tay hữu hình 07/04/2014 15/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ 07/04/2014 16/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Cơ cấu tổ chức được đánh giá là .. Tính tối ưu Tính linh hoạt Tính ổn định tương đối Tính tin cậy Tính kinh tế 07/04/2014 17/45 2. Các dạng cơ cấu tổ chức Các loại cơ cấu Cơ cấu trực tuyến Cơ cấu chức năng Cơ cấu khác Cơ cấu ma trận Cơ cấu hỗn hợp Cơ cấu trực tuyến – chức năng 07/04/2014 18/45 2. Các dạng cơ cấu tổ chức Cơ cấu trực tuyến 07/04/2014 19/45 Cơ cấu chức năng 07/04/2014 20/45 Cơ cấu trực tuyến - chức năng 07/04/2014 21/45 Cơ cấu ma trận 07/04/2014 22/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ • công ty về: số lượng nhân viên, các bộ phận, đơn vị và số lượng cấp bậc trong tổ chức • .nhân viên • Tìm kiếm là việc giảm chi phí Tái cấu trúc 07/04/2014 23/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ • Xác định công việc và quy trình để giảm chi phí, nâng cao chất lượng, dịch vụ và .làm việc • Có liên quan nhiều đến .và khách hàng hơn là tình trạng cổ đông Đổi mới qui trình làm việc 07/04/2014 24/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Qui trình thiết kế lại qui trình làm việc Thông tin phản hồi Thiết kế và thiết kế lại công việc Các yếu tố thuộc về hành vi con người Các yếu tố thuộc về môi trường xã hội Các yếu tố thuộc về tổ chức-kỹ thuật Nâng cao năng suất lao động. Nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác. Tăng sự thỏa mãn trong công việc. Cải thiện chất lượng cuộc sống. 07/04/2014 25/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ • Trả lương theo thành tích là . • Hệ thống thưởng . - Theo mục tiêu .. - Theo mục tiêu .. • Chia sẻ • Các hình thức Xây dựng chương trình động viên khen thưởng 07/04/2014 26/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ •Chia sẻ lợi nhuận Xây dựng chương trình động viên khen thưởng 07/04/2014 27/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Quản trị mâu thuẫn Tiêu cực Tích cực Cân bằng Là quá trình bắt đầu khi một bên nhận thức được rằng bên kia đang có những ....................... đến vấn đề mà họ quan tâm 07/04/2014 28/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Mức độ xung đột Thấp Cao Kết quả hoạt động của tổ chức Thấp Cao Mức tối ưu Quản trị mâu thuẫn Tiêu cực Tích cực Cân bằng 07/04/2014 29/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Nguồn mâu thuẫn 1 Khác biệt về .và quyền hạn 2 Khác nhau trong ..của các đơn vị 3 Khác nhau về .. 4 Các mối quan hệ .. 5 .vềnguồn lực 6 Phụ thuộc lẫn nhau về . 7 Hệ thống đánh giá 8 . quyền hạn 07/04/2014 30/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Các phương pháp quản trị mâu thuẫn . .. . .. . 07/04/2014 31/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ “.”“..”  Làm cho 1 bên ..  Bên thắng có lợi cho doanh nghiệp  Bên thua không gây ảnh hưởng doanh nghiệp  .thỏa hiệp  Giải pháp nhanh không còn thời gian nhiều  chịu thiệt thòi  .. tập trung tìm hiểu nguyên nhân  có lợi  Không rấp rút về thời gian, đòi hỏi sự kiên trì của nhà quản trị  Giải quyết .. nguyên nhân vụ việc “.” 07/04/2014 32/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ • Sự thay đổi gây ra , ..đối với nhân viên • Việc chống thay đổi là mối đối với việc thực hiện chiến lược • Các chiến lược thay đổi: - Thay đổi .. - Thay đổi có tính - Thay đổi ..hay vì quyền lợi .. Quản trị việc chống thay đổi 07/04/2014 33/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Áp lực thay đổi - về điều không biết - Những thay đổi về chiến lược trong công ty sẽ kéo theo sự . - những mối quan hệ - vào đội ngũ quản lý mới 07/04/2014 34/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Các lực lượng nội tại Các lực lượng bên ngoài Nhận thức nhu cầu thay đổi Các phương án thủ thuật thay đổi Lựa chọn thủ thuật chiến lược Nhận thức các điều kiện hạn chế Thực hiện và đánh giá chiến lược Các tác nhân kích thích Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Phản ứng của lãnh đạo Thông tin phản hồi T h ô ng tin p h ản h ồ i Chẩn đoán vấn đề Qui trình quản trị sự thay đổi 07/04/2014 35/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Quản trị việc chống thay đổi07/04/2014 36/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Quản trị môi trường tự nhiên 07/04/2014 37/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Phát triển văn hóa tổ chức 07/04/2014 38/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Các yếu tố trong việc gắn văn hóa với chiến lược 1. Những tuyên bố chính thức về , đặc quyền, ., .., sứ mang 2. Làm mẫu vai trò một cách ., dạy và hướng dẫn bởi 3. Các hệ thống , các tiêu chuẩn thăng tiến 4. Những câu chuyện, .., .về những nhân vật và sự kiện .. 07/04/2014 39/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Các yếu tố trong việc gắn văn hóa với chiến lược • Những với những sự kiện quan trọng và những .. • Cách thức công ty được .. • Các hệ thống và • sử dụng cho tuyển dụng, lựa chọn, thăng tiến, bình đẳng hóa và các chính sách phúc . 07/04/2014 40/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Phát triển văn hóa tổ chức 07/04/2014 41/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Thực hiện sản xuất/ tác nghiệp 07/04/2014 42/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Thực hiện sản xuất/ tác nghiệp Dự báo thị trường Khả năng tài chính Các cân nhắc khi đầu tư 07/04/2014 43/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Thực hiện sản xuất/ tác nghiệp 07/04/2014 44/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Thực hiện sản xuất/ tác nghiệp 07/04/2014 45/45 CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Thực hiện sản xuất/ tác nghiệp 07/04/2014