Bài giảng Chương V: Quản trị Chi phí – Kết quả

Khái niệm cơ bản  Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức sử dụng các chìa khóa phân bổ truyền thống  Quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô

pdf19 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 2338 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương V: Quản trị Chi phí – Kết quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 122 Chương V Quản trị Chi phí – Kết quả Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 123 Nội dung  Khái niệm cơ bản  Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức sử dụng các chìa khóa phân bổ truyền thống  Quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 124 Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong kỳ kinh doanh nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 125 Phân loại chi phí Theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận Theo chức năng hoạt động Theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí Theo cách ứng xử của chi phí Phân loại theo tiêu chí khác Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 126 Phân loại theo chức năng hoạt động Chí phí sản xuất Chi phí ngoài sản xuất Là chi phí liên quan đến chế tạo sản phẩm, dịch vụ trong một thời kỳ Là chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm và quản lý chung toàn doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 127 Chi phí sản phẩm Chi phí thời kỳ Là chi phí gắn với giá trị sản phẩm sản xuất hoặc hàng hóa mua Là chi phí gắn liền với từng thời kỳ kinh doanh – không gắn với giá trị sản phẩm Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 128 Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp Là chi phí có liên quan đến một đối tượng Là chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng Phân loại theo mối quan hệ với đối tượng chịu thuế Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 129 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí (*) Chi phí biến đổi Chi phí cố định Là những chi phí thay đổi về tổng số tỉ lệ thuận khi mức độ hoạt động thay đổi Là những chi phí không thay đổi về tổng số khi mức độ hoạt động thay đổi trong một phạm vi (hoặc thay đổi nhưng không tỷ lệ thuận) Chi phí hỗn hợp Là những chi phí gồm cả hai yếu tố là chi phí biến đổi và chi phí cố định Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 130 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí (*) Chi phí biến đổi Chi phí cố định ◊ Chi phí vật chất trực tiếp ◊ Chi phí giờ công sản xuất ◊ Chi phí gia công thuê ngoài (nếu có) ◊ Khấu hao ◊ Chi phí quản lý doanh nghiệp ◊ Chi phí quản lý phân xưởng Chi phí hỗn hợp ◊ Chi phí bán hàng, bao gói Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 131 Quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa phân bổ truyền thống (1) K3 = ∑ CĐ ∑ Giờ công sx CĐp.bổ 1 sp A = K3 x Giờ công1 sp A K2 = ∑ CĐ ∑ BĐ CĐp.bổ 1 sp A = K2 x BĐ1 sp A CĐp.bổ 1 sp A = K1 x P1 sp AK1 = ∑ CĐ ∑ DT Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 132  Bước 1: Tính chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm  Bước 2: Tính tổng chi phí cố định  Bước 3: Phân bổ chi phí cố định (cho một đơn vị sản phẩm) sử dụng công cụ phân bổ theo yêu cầu  Bước 4: Tính giá thành, lợi nhuận đơn vị sản phẩm, và tổng giá thành, tổng lợi nhuận Quản trị chi phí kết quả truyền thống (2) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 133 Quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô (1) DT = BĐ + CĐ + LN DT - BĐ = CĐ + LN = MLT ∑ DT - ∑ BĐ = ∑ CĐ + ∑ LN = ∑ MLT DTđvsp - BĐđvsp = CĐđvsp + LNđvsp = MLTđvsp DTđơn hàng – BĐđơn hàng = CĐđơn hàng + LNđơn hàng = MLTđơn hàng Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 134 MLT1 MLT2 MLT3 MLT4 MLT5 MLTTQ MLT điểm hòa vốn LN đích thực của DN CP QLPX CP QLDN KHẤU HAO ∑ CĐ Quản trị chi phí kết quả mức lãi thô (2) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 135 Quản trị chi phí kết quả mức lãi thô (3) GTT = ∑ BĐi GKN = ∑ (BĐi x ki) i = (1-n) GTT : Mức giá tối thiểu GKN : Mức giá kinh nghiệm i = (1-n) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 136 Quản trị chi phí kết quả mức lãi thô (4) GKH/Bq = ∑ BĐi + MLTKH năm NLSXnăm x Số giờ thựchiện ĐH GKH/Bq : Mức giá kế hoạch / Bình quân i = (1-n) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 137 Quản trị chi phí kết quả mức lãi thô (5) GBT = ∑ BĐi + x Số giờ thực hiện ĐH MLT còn phải thực hiện trong năm NLSX thực tế còn lại trong năm i = (1-n) GBT : Mức giá bù trừ Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 138 Quản trị chi phí kết quả mức lãi thô (6) MLT còn phải thực hiện trong năm MLT KH năm MLT các ĐH đã thực hiện MLT các ĐH đang thực hiện MLT các ĐH đã ghi sổ = --- NLSX còn lại trong năm = NLSXnăm 12 tháng x Số tháng còn lại trong năm NLSX thực tế còn lại trong năm = NLSX còn lại trong năm - Số giờ thực hiện các đơn hàng đã ghi sổ Số giờ thực hiện các ĐH đang thực hiện - Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 139 Quản trị chi phí kết quả mức lãi thô (7) GĐp = (101 => 110%) x Gmax GĐp : Mức giá đàm phán Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 140 Quản trị chi phí kết quả mức lãi thô (8) GTT GKN GBq GBT GMax Khoảng giá đàm phán