Bài giảng Chương VIII: Chức năng kiểm soát

Kiểmtra là tiến trìnhxemxétcácthành quảđạt đượccóđúngvớicácmụctiêuđãđềrahaykhông, nếucó sai lệch so vớimụctiêu thì sẽ đượcđiều chỉnhnhưthế nào? - Kiểmtra cungcấpnhữngthông tin phảnhồiđể ràsoátlại nhữngmụctiêu vàtiêuchuẩnsẽđềra trongtươnglai

pdf10 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương VIII: Chức năng kiểm soát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VIII CHỨC NĂNG KiỂM SOÁT MBA LÊ THÀNH HƯNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHOA KINH TẾ & KHOA ĐỊA LÝ KHÁI NIỆM - Kiểm tra là tiến trình xem xét các thành quả đạt được có đúng với các mục tiêu đã đề ra hay không, nếu có sai lệch so với mục tiêu thì sẽ được điều chỉnh như thế nào? - Kiểm tra cung cấp những thông tin phản hồi để rà soát lại những mục tiêu và tiêu chuẩn sẽ đề ra trong tương lai KHÁI NIỆM - Kiểm tra là một chức năng và là một công cụ quan trọng của các nhà quản trị. Kiểm tra sẽ giúp nhận ra những sai lệch giữa kế hoạch và thực tiễn, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều dự kiến và những điều mà thực tiễn xảy ra. DIỄN TRÌNH KIỂM SOÁT 1. XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN. 2. ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN 3. ĐIỀU CHỈNH CÁC SAI LỆCH DIỄN TRÌNH KIỂM SOÁT Đo lường việc thực hiện & đối chiếu với tiêu chuẩn Điều chỉnh sai lệch (nếu có) Xây dựng các tiêu chuẩn & chọn phương pháp đo lường Bước 1 Bước 2 Bước 3 Phản hồiĐiều chỉnh bước 1 (nếu cần) KIỂM SOÁT LÀ MỘT HỆ THỐNG PHẢN HỒI 1. XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN. 2. ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN 3. ĐIỀU CHỈNH CÁC SAI LỆCH CÁC LOẠI HÌNH KIỂM SOÁT 1. KIỂM SOÁT LƯỜNG TRƯỚC 2. KIỂM SOÁT ĐỒNG THỜI 3. KIỂM SOÁT PHẢN HỒI CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHÍNH 1. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHÂN SỰ 2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH 3. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TÁC NGHIỆP 4. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THÔNG TIN 5. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THÀNH TÍCH CỦA TOÀN BỘ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HỮU HIỆU 1. Sự chính xác trong đo lường 2. Sự đúng lúc kịp thời 3. Tính kinh tế 4. Tính linh hoạt 5. Tiêu chuẩn kiểm soát phải hợp lý 6. Sự kiểm soát phải thực hiện ở những điểm trọng yếu 7. Lưu ý các ngoại lệ trong kiểm soát 8. Đưa ra nhiều tiêu chuẩn kết hợp 9. Tiến trình kiểm soát phải thực tế 10. Việc kiểm soát phải hướng đến tác động điều chỉnh các sai lệch. MBA LÊ THÀNH HƯNG