Bài giảng Chuyển hóa xenobiotic

1- Quá trình biến đổi chung của xenobiotic 2- Các phản ứng trong chuyển hóa xenobiotic 3- Cơ chế chuyển hóa xenobiotic trong tế bào 4- Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa xenobiotic và ý nghĩa.

ppt21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2925 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chuyển hóa xenobiotic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên