Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bước 8: Khai báo phạm vi của mỗi thuộc tính – Trong giai đoạn cuối cùng này, đối với mỗi thuộc tính cần xác định một kiểu dữ liệu thích hợp cho nó, nghĩa là kiểu giá trị mà thuộc tính này sẽ chứa như: kiểu số, kiểu ký tự, kiểu ngày tháng, kiểu hình ảnh, kiểu âm thanh. – Tiếp theo, cần xác định miền (range) mà các giá trị này dao động để từ đó biết kích thước của mỗi thuộc tính cũng như giá trị tối thiểu và tối đa của các thuộc tính kiểu số – Cũng có thể xác định quy tắc kiểm tra hợp lệ ở đây nghĩa là xác định những thủ tục kiểm tra hợp lệ nào sẽ đưa vào trong ứng dụng

ppt17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan