Bài giảng Cơ sở lý thuyết - Tĩnh học - Chương I.2: Nhập môn + Các lực cơ học

Các giả thiết lý tưởng hóa Ba định luật Newton cơ bản Quy trình giải quyết vấn đề Hệ thống đơn vị Hệ thống đơn vị Đơn vị để đo góc Đơn vị để đo góc

pdf27 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cơ sở lý thuyết - Tĩnh học - Chương I.2: Nhập môn + Các lực cơ học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Cơ khí CHƯƠNG I.2: Nhập môn + CÁC LỰC CƠ HỌC Thời lượng: 1 tiết 2Tổng quan về cơ học 3Ví dụ về một nhiệm vụ của tĩnh học 4Tĩnh học là gì?     F 0 M 0 - VTVC không được chuyển động tịnh tiến - VTVC không được chuyển động xoay VTVC sẽCÂN BẰNG 5Cấu trúc môn học Mặt phẳng Không gian Mặt phẳng Không gian 6Các giả thiết lý tưởng hóa 7Ba định luật Newton cơ bản Cân bằng v const 8Ba định luật Newton cơ bản 9Ba định luật Newton cơ bản Lực của A tác dụng vào B Lực của B tác dụng vào A 10 Quy trình giải quyết vấn đề 11 Hệ thống đơn vị 12 Hệ thống đơn vị S.I. - International System of Units U.S. - United States customary units Đơn vị S.I. U.S. Độ dài meter (m) foot (ft) Thời gian second (s) second (s) Khối lượng kilogram (kg) slug (slug) Lực newton (N) pound (lb) Đổi đơn vị của 1 số đại lượng 1 ft = 0.3048 m 1 in = 25.40 mm 1 slug = 14.59 kg 1 lb = 4.448 N 1 psi = 6.895 kPa 13 Hệ thống đơn vị  a  b  c  d  e 14 Đơn vị để đo góc 180 1 rad 1rad 180       15 Lực hấp dẫn 3 4 11 8 2 4 m ft 6.67 10 3.44 10 kg s lb s G        - Hằng số hấp dẫn 2 2 2 9.80665 9.81 m s 32.1740 32.2 ft s e e G M g R       - Gia tốc trọng trường 16 Lực trọng trường (trọng lực)     N, lbf kg, lbm, slug W m   17 Phản lực 18 Lực bề mặt 19 Lực căng dây 20 Lực căng dây ở ròng rọc không ma sát 21 Lò xo cuộn Lò xo cuộn Nhíp chống sóc Nhíp chống sóc Lò xo cuộn 22 Lực đàn hồi 23 Sự cân bằng 24 Sơ đồ vật thể tự do 25 Sơ đồ vật thể tự do 26 Sơ đồ vật thể tự do 27 CON NGƯỜI CÀNG CÓ HỌC VẤN BAO NHIÊU THÌ CÀNG CÓ ÍCH CHO TỔ QUỐC BẤY NHIÊU A. Griboedov
Tài liệu liên quan