Bài giảng Công nghệ sản xuất Amoniac, acid nitric, đạm

a.Tính chất vật lý: Chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí. Dung dịch có màu vàng vì bị phân hủy một phần bởi ánh sáng hay nhiệt độ cao. TS=860C ,hóa rắn thành dạng tinh thể ở - 410C, tan mạnh trong nước (D=1,4g/cm3) b . Tính chất hóa học: HNO3 là chất oxi hóa mạnh. Tác dụng tất cả các kim loại ( - Pt, Au, Ro ) tạo ra các sản phẩm khử khác nhau của Ni-tơ.Kim loại bị oxi hóa đến mức oxi hóa cao nhất. Cu + 4 HNO3 đ = Cu(NO3)2+ 2NO2 + 2H2O

ppt28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ sản xuất Amoniac, acid nitric, đạm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan