Bài giảng Công nghiệp chế biến hiện đại cá, thịt

Năm 1980 khi nghiên cứu phổ Mặt trời, lần đầu tiên Uliam Hersel đã phát hiện được các tia hồng ngoại không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Khi di chuyển nhiệt kế trong trường của phổ Mặt trời, thấy rằng trong vùng không nhìn thấy có nhiệt độ cao nhất, nó được phân bố một cách tự nhiên sau màu đỏ.

pdf45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghiệp chế biến hiện đại cá, thịt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan