Bài giảng Đối tượng và chức năng quản lý

(Bản scan) 1. Khái niệm quản lý Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để tạo ra sự chuyển biến của toàn bộ hệ thống nhằm đạt được mục tiêu đã xác định. Nơi nào có hoạt động chung thì ở đó có quản lý.

pdf99 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đối tượng và chức năng quản lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan