Bài giảng Động học quá trình điện cực

Chúng ta xét một pin gồm hai điện cực có điện thế điện cực cân bằng a nốt là và ca tốt là. Dung dịch chất điện giải giữa hai cực có điện trở là R. Nối hai điện cực với nhau (giả thiết điện trở mạch ngoài bằng 0), đo cường độ dòng điện phát sinh trong mạch, ta thấy I' nhỏ hơn giá trị cường độ tính theo định luật ohm

pdf33 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2245 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Động học quá trình điện cực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên