Bài giảng Enzym

Chất xúc tác là chất làm tăng cường phản ứng hóa học, nó không bị biến đổi hoặc tiêu hao và không tham gia vào thành phần sản phẩm của phản ứng. 1- Năng lượng hoạt hóa Là năng lượng cần thiết để đưa một phân tử gam cơ chất từ trạng thái không hoạt động đến trạng thái hoạt động. 2- Vai trò của enzym Enzym làm giảm năng lượng hoạt hóa, tăng tốc độ phản ứng giúp phản ứng mau chóng đạt trạng thái cân bằng. Ví dụ: Sự phân hủy H2O2 H2O + 1/ 2 O2

doc26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Enzym, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên