Bài giảng Giá trị của tiền tệ theo thời gian

Ví dụ. Tính giá trị hiện tại của một số tiền trong tương lai Một sinh viên muốn có số tiền là 20 triệu đồng vào cuối năm 4 để cưới vợ, vậy bây giờ, ở thời điểm đầu năm thứ nhất sinh viên này cần có số tiền gởi vào ngân hàng là bao nhiêu? biết lãi suất là 10%/năm. P = 20 = 20 * 0,683 = 13, 66 triệu (1+ 0,1)4

ppt27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2099 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giá trị của tiền tệ theo thời gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên