Bài giảng Giải tích số - Chương 5: Phương pháp số trong đại số tuyến tính

Định nghĩa của định thức trong đại số tuyến tính liên quan đến khái niệm dấu của hoán vị. Định thức của ma trận vuông cấp n là tống đại số của n! (n giai thừa) số hạng, mỗi số hạng là tích của n phần tử lấy trên các hàng và các cột khác nhau của ma trận A, mỗi tích được nhân với phần tử dầu là +1 hoặc 1 theo phép thế tạo bởi các chỉ số hàng và chỉ số | cột của các phân tử trong tích. Gọi Sn là nhóm các hoán vị của n phần tử 1,2,., ta có:(Công thức Leibniz)

pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải tích số - Chương 5: Phương pháp số trong đại số tuyến tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan