Bài giảng Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel

1. Bảng tính và Microsoft Excel 2. Các kiểu dữ liệu trong Excel 3. Cấu trúc dữ liệu trong bảng tính

pdf12 trang | Chia sẻ: mamamia | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL Th.S Nguyễn Khắc Quốc IT-Department Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 27/12/2014 Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 1. Bảng tính và Microsoft Excel 2. Các kiểu dữ liệu trong Excel 3. Cấu trúc dữ liệu trong bảng tính Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 37/12/2014 1. Giới thiệu Microsoft Excel  Phần mềm cho phép người sử dụng:  Tạo lập và thao tác trên các bảng tính (spreadsheet).  Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản (simple database).  Thống kê và tạo lập các biểu đồ (graph).  Sản phẩm của Microsoft.  Thành phần của Microsoft Office.  Chạy trên môi trường Windows và Macintosh.  Các phiên bản gần đây: Excel 97, 2000, 2002(XP), 2003.  Tại phòng thực hành: Excel 2000 / Windows 2000. Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 47/12/2014 Ứng dụng của Excel  Kinh tế, kế toán  Giải toán kinh tế  Quản lý lương, thu chi  …  Thống kê  Thống kê sinh học  …  Tổng kết điểm cho học sinh  Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản  … Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 57/12/2014 Bảng tính  Bảng dữ liệu bao gồm các cột (column) và các hàng (row).  Một ô dữ liệu (cell) là giao của một hàng và một cột.  Trong ô chứa dữ liệu (số, chữ,…) hoặc công thức.  Dữ liệu của các ô có thể có quan hệ với nhau qua công thức. Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 67/12/2014 Thao tác với dữ liệu bảng tính  Tính toán Tính trung bình Tính tổng …  Thống kê Đếm số lượng Tổng kết Vẽ biểu đồ … Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 77/12/2014 2. Dữ liệu trong Excel {1}  Dữ liệu số (number) 123.456  -123.456 hoặc (123.456) 3/2 1 1/2 3.00E+07 Thời gian, tiền tệ,… được biểu diễn dạng số. Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 87/12/2014 2. Dữ liệu trong Excel {2}  Xâu văn bản (text) Tin học ứng dụng. Microsoft Excel.  “123.456”  Cách nhập và hiển thị ngày tháng (date), tiền tệ (currency),… 09/02/2004 (mm/dd/yyyy) $50,000. Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 97/12/2014 3. Cấu trúc dữ liệu bảng tính  Trường dữ liệu  Bản ghi dữ liệu  Bảng dữ liệu Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 107/12/2014 3.1. Trường dữ liệu  Trường dữ liệu (field) mô tả một thông tin nào đó về một đối tượng nào đó.  Ví dụ: Họ tên của một sinh viên Hệ số lương của một cán bộ …  Nhận các giá trị: số, xâu văn bản, ngày tháng,… Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 117/12/2014 3.2. Bản ghi dữ liệu  Tập hợp các trường thông tin có liên quan đến một đối tượng nào đó.  Ví dụ Bản ghi cán bộ (trong bảng lương):  Họ tên  Hệ số lương  Phụ cấp  BHYT  BHXH Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 127/12/2014 3.3. Bảng dữ liệu trong Excel Thông thường:  Một bảng dữ liệu là một tập hợp các bản ghi.  Mỗi cột tương ứng với một trường thông tin.  Mỗi hàng là một bản ghi.
Tài liệu liên quan