Bài giảng Giới thiệu ngôn ngữ HTML

HTML (Hypertext Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Siêu văn bản (Hypertext): là các liên kết đến các trang web khác. Đánh dấy (Markup): gồm một vài mã đơn giản để tạo ra văn bản nét đậm hoặc nghiêng, các hình đồ họa chèn thêm vào,

pdf101 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giới thiệu ngôn ngữ HTML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan