Bài giảng Giới thiệu XML - Lương Hán Cơ

SGML: phức tạp không thích hợp để trao đổi dữ liệu trên môi trường web. cần một ngôn ngữ tương tự nhưng đơn giản hơn HTML: rất phù hợp để hiển thị dữ liệu cho trình duyệt. Những tag này chỉ để mô tả cách hiển thị, không mô tả ý nghĩa của dữ liệu. XML (Extensible Markup Language): là nhánh con của SGML được giản lược hóa.

ppt65 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giới thiệu XML - Lương Hán Cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên