Bài giảng Hành vi tổ chức: Cơ sở của bộ máy tổ chức

Cơ cấu quan liêu (hành chính sự nghiệp) Cơ cấu có tính thông lệ cao được thực hiện thông qua chuyên môn hóa, các luật lệ và quy định được chính thức hóa, các nhiệm vụ được tập hợp thành các bộ phận chức năng; quyền lực tập trung, phạm vi quản lý hẹp, việc ra quyết định đi theo hệ thống ra mệnh lệnh, có nhiều cấp quản lý nhưng quyền hạn của mỗi cấp không rõ ràng

ppt31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hành vi tổ chức: Cơ sở của bộ máy tổ chức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên