Bài giảng Hệ sinh thái nông nghiệp

Từ những năm 40, do sự xâm nhập của sinh thái học vào các chuyên ngành khác nhau, đã hình thành những chuyên ngành khoa học mới nhưsinh thái ư di truyền, sinh thái ư sinh lý, sinh thái ư giải phẫu, sinh thái học nhân chủng, v.v. và sinh thái học nông nghiệp. Trong những năm gần đây, trên thế giới cũng nhưtrong nước, người ta nói nhiều đến sinh thái nông nghiệp, đến sự cần thiết phải xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái.

pdf27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3904 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ sinh thái nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan