Bài giảng Hiđrocacbon thơm (aren)

Aren là các hidrocacbon không no, mạch vòng, có nối đôi liên hợp, được đặc trưng bởi sự có mặt của một hay vài nhân benzen trong phân tử và có tính chất đặc biệt đó là tính thơm.

pdf30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2645 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hiđrocacbon thơm (aren), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên