Bài giảng Hóa chất: Đồng (khói và bụi)

1-Tên khác Copper 2 -Nghề, công việc, quy trình tiếp xúc Ngành điện, hàn đồng, xây dựng, đúc đồng, đánh bóng đồ đồng

pdf36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2118 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa chất: Đồng (khói và bụi), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên