Bài giảng Hoá học glucid

5- f.ư cộng hợp của nhóm carbonyl: Glucose + acid cyanhydric (rất độc) => Cyanhydrin -> Glucoheptonic acid -> NT -ứ.d: Để giải say sắn, nhiễm độc chất độc hoá học, cho uống hoặc tiêm truyền d.d glucose. 6- f.ư thế của Ms: Nhóm - OH của Ms thế = NH2 => Osamin. - VD: D- glucosamin và D- galactosamin và N-acetylglucosamin, N-acetylgalactosamin. -VD:

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4000 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hoá học glucid, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên