Bài giảng Hóa học: Trạng thái tập hợp

Có thể nén hay giãn chất khí dễ dàng. Các chất khí tác dụng áp lực lên bề mặt tiếp xúc với chúng. Các chất khí có khối lượng riêng nhỏ hơn chất lỏng và chất rắn.

ppt49 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học: Trạng thái tập hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên