Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường

Mục tiêu của học phần: cung cấp một số ứng dụng của phương pháp hóa học trong xử lý môi trường, giúp sinh viên có thể vận dụng được các biện pháp hóa học để xử lý ô nhiễm môi trường. Nội dung học phần: giới thiệu một số ứng dụng của phương pháp hóa học trong xử lý nước, không khí, chất thải độc hại và giúp cho sinh viên làm quen với một số mô hình xử lý nước thải, khí thải trong phòng thí nghiệm môi trường.

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 4468 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên