Bài giảng Hóa lý 1

Hệ là một phần vĩ mô có giới hạn xác định đang được khảo sát về phương diện trao đổi năng lượng và vật chất. Phần thế giới xung quanh hệ là môi trường ngoài đối với hệ.

pdf49 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa lý 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan