Bài giảng Kết thúc dự án

(Bản scan) Mọi dự án đều đi đến chỗ kết thúc nhưng hình thái sẽ khác nhau Kết thúc dự án có thể diễn ra khi dự án hoàn thành hoặc kết thúc sớm. Việc kết thúc sớm sẽ gặp nhiều khó khăn. Các dự án có khuynh hướng tự phát triển vòng đời của chúng, thời gian gần như độc lập dù thời gian có thành công hay không.

pdf13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kết thúc dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên