Bài giảng Khái quát chung về bảo hiểm

 Rủi ro do thiên tai gây nên  Rủi ro do tai nạn bất ngờ  Rủi ro do hiện tượng XH gây nên  Rủi ro do hoạt động riêng lẻ của con người gây nên

ppt18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2442 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khái quát chung về bảo hiểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Giảng viên: Hoàng Thị Đoan Trang Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM I. Khái niệm và bản chất của BH 1.Khái niệm 2. Bản chất của BH II. Tác dụng của BH III. Phân loại bảo hiểm 1. Căn cứ vào tính chất của BH 2. Căn cứ vào đối tượng BH 3. Căn cứ vào hình thức hoạt động 4. Căn cứ vào phạm vi hoạt động 5. Căn cứ khác IV. Các nguyên tắc của BH Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Tài liệu tham khảo Giáo trình Bảo hiểm trong kinh doanh 2006 2. Tạp chí Bảo hiểm- Tập đoàn Bảo Việt 3. Tạp chí Tái bảo hiểm- Tổng công ty tái BH VN VINARE Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BH  Rủi ro do thiên tai gây nên  Rủi ro do tai nạn bất ngờ  Rủi ro do hiện tượng XH gây nên  Rủi ro do hoạt động riêng lẻ của con người gây nên Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Biện pháp giải quyết rủi ro Tránh rủi ro Tự đề phòng Tự khắc phục Phân tán rủi ro, chia nhỏ tổn thất I. Khái niệm và bản chất của BH (Insurance) Khái niệm Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Bảo hiểm hệ thống các biện pháp KT thu hút các đvị cá nhân tham gia BH bồi thường/bù đắp tổn thất thiệt hại đảm bảo q/trình tái sx & ổn định đời sống Khái niệm 1 I. Khái niệm và bản chất của BH Khái niệm Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Bảo hiểm Nguồn thu của BH Nguồn chi của BH Lợi nhuận I. Khái niệm và bản chất của BH Khái niệm Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Đối tượng KD của ngành BH? BH là 1 ngành KD I. Khái niệm và bản chất của BH (Insurance) Khái niệm Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Bảo hiểm Chế độ bồi thường về KT Tổn thất thiệt hại Phí BH (premium) Khái niệm 2 I. Khái niệm và bản chất của BH 2. Bản chất của BH Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Là lấy số đông bù số ít Là sự phân tán rủi ro, sự chia nhỏ tổn thất II. Tác dụng của BH Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM  Tăng tích luỹ & giảm chi cho NSNN  Tập trung vốn  Bồi thường  Ngăn ngừa và hạn chế tổn thất  Tăng thu & giảm chi ngoại tệ III. Phân loại BH 1. Căn cứ vào tính chất của BH Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM BH xã hội BH Kinh tế III. Phân loại BH 2. Căn cứ vào đối tượng BH Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM BH tài sản BH con người BH TNDS III. Phân loại BH 3. Căn cứ vào hình thức hoạt động Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM BH bắt buộc BH tự nguyện III. Phân loại BH 4. Căn cứ vào phạm vi hoạt động Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM BH đối ngoại BH đối nội III. Phân loại BH 5. Căn cứ khác Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM BH phi hàng hải BH hàng hải BH nhân thọ BH phi nhân thọ IV. Các nguyên tắc của BH Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM  Chỉ BH rủi ro chứ không BH 1 sự chắc chắn  Trung thực tuyệt đối  Người có quyền lợi BH thực sự mới được phép tham gia BH, kí HĐ BH & HĐ đó mới có giá trị  Bồi thường  Thế quyền THANK YOU VERY MUCH!
Tài liệu liên quan