Bài giảng Kháng sinh aminosid

Ức chế sinh tổng hợp protein của vi khuẩn (diệt khuẩn). Aminosid gắn vào tiểu thể 30S gây việc đọc nhầm tín hiệu dẫn đến sản xuất protein lạ, vi khuẩn không sử dụng được Quá trình vận chuyển qua màng phụ thuộc vào oxy nên aminosid không có tác động trên vi khuẩn yếm khí.

ppt39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4111 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kháng sinh aminosid, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan