Bài giảng Kĩ thuật hóa vô cơ

Xi măng portland là kết dính thủy lực, nó có thể đóng rắn được trong môi trường không khí, môi trường nước và trong quá trình đóng rắn sẽ phát triển cường độ. Đó là sản phẩm nghiền mịn của clinker với thạch cao thiên nhiên, trong sản xuất đôi khi còn pha vào một vài loại phụ gia khác nhằm cải thiện một số tính chất của xi măng theo yêu cầu sử dụng.

pdf42 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2324 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kĩ thuật hóa vô cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên