Bài giảng Kinh doanh quốc tế

Giới thiệu nội dung và hình thức hoạt động kinh doanh quốc tế: các nhân tố ảnh hưởng và tầm quan trọng của kinh doanh quốc tế trong giai đoạn toàn cầu hóa - Giới thiệu mô hình chiến lược kinh doanh quốc tế: từ lý thuyết đến thực tiễn SV có khả năng ứng dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn của hoạt động kinh doanh cụ thể của các công ty đa quốc gia, hoặc tự xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế

pdf12 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh doanh quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH DOANH QUỐC TẾ KT 316 TRƯƠNG KHÁNH VĨNH XUYÊN Bộ Môn Kinh tế Khoa Kinh tế- QTKD tkvxuyen@ctu.edu.vn ttINH TẾ- QTKD MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC - Giới thiệu nội dung và hình thức hoạt động kinh doanh quốc tế: các nhân tố ảnh hưởng và tầm quan trọng của kinh doanh quốc tế trong giai đoạn toàn cầu hóa - Giới thiệu mô hình chiến lược kinh doanh quốc tế: từ lý thuyết đến thực tiễn SV có khả năng ứng dụng lý thuyết vào phân tích thực tiễn của hoạt động kinh doanh cụ thể của các công ty đa quốc gia, hoặc tự xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC  GV giảng lý thuyết trên lớp  SV thực hành và ứng dụng lý thuyết vào báo cáo bài tập nhóm  Công cụ sử dụng: PowerPoint  Hình thức báo cáo: - Mỗi nhóm từ 5-7 SV thuyết trình,15 phút báo cáo, 10 phút thảo luận - Thời gian: xen kẽ với các chương lý thuyết, do GV phân công cụ thể. - Nội dung: chủ đề do GV hướng dẫn và phân công hoặc SV tự chọn chủ đề có liên quan HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Điểm cá nhân (10% tổng số điểm) - Hình thức: kiểm tra bất kỳ, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏiNhóm trưởng có trách nhiệm đánh giá đóng góp của cá nhân trong nhóm, mỗi nhóm theo dõi cá nhân trong nhóm theo nhật ký môn học - Thời gian: suốt học kỳ  Điểm nhóm (30% tổng số điểm) - Hình thức: điểm trung bình của các nhóm khác đánh giá nhóm báo cáo (Hthức 2đ, ndung 5đ, trả lời CH: 3đ) - Thời gian: theo sự phân công của GV  Điểm thi cuối kỳ (60% tổng số điểm) - Hình thức: tự luận, đề mở - Nội dung: tất cả các vấn đề thảo luận trên lớp. - Thời gian: tuần 15 của học kỳ www.themegallery.com NỘI DUNG MÔN HỌC PHẦN 1. LÝ THUYẾT VỀ KDQT PHẦN 2. CHIẾN LƯỢC KDQT www.themegallery.com Tổng quan về kinh doanh quốc tế1 Nội dung và hình thức hoạt động KDQT2 3 4 PHẦN 1 Môi trường kinh doanh Quốc tế Liên kết kinh tế quốc tế và công ty đa quốc gia www.themegallery.com Khái luận về chiến lược và quản trị chiến lược1 Nâng cao khả năng và nguồn lực của DN 2 3 PHẦN 2 Chiến lược cạnh tranh- ứng dụng và thực tiễn 4 GIÁO TRÌNH 1. Bùi Lê Hà, Nguyễn Đông Phong, Ngô Thị Ngọc Huyền, Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Thị Dược, Nguyễn Thị Hồng Thu, Quản Trị Kinh doanh Quốc tế, NXB Thống Kê, 2010. 2. CzinKota, Ronkainen, Moffett, International Business, Fourth edition 3. Trương Khánh Vĩnh Xuyên, Tài liệu hướng dẫn học tập môn kinh doanh quốc tế, Tủ sách ĐH Cần Thơ, 2011 1. Michael E. Porter, Lợi thế cạnh tranh, Lợi thế cạnh tranh quốc gia, Chiến lược cạnh tranh, NXB trẻ, 2010. 2. Thomas Friedman, nhóm dịch Nguyễn Quang A, Thế giới Phẳng, NXB Trẻ, 2006. 3. Philip Kotler, Hermanwan Kartajaya, Hooi Den Huan, Tư duy ASEAN!, NXB Thanh niên, 2010 4. Nguyễn Đông Phong, Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, NXB ĐHKTQD, 2009 5. Dương Hữu Hạnh, Kinh doanh quốc tế trong thị trường toàn cầu, NXB LĐ-XH, 2006 TÀI LIỆU THAM KHẢO 6. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị chiến lược, NXB Thống Kê, 2010. 7. Fredr. David, Khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống Kê, 2006. 8. Phan Thị Ngọc Khuyên, Giáo trình Kinh tế đối ngoại, Tủ sách Đại học Cần Thơ, 2010. 9. Nguyễn Phú Son, Giáo trình Kinh tế quốc tế, Tủ sách Đại học Cần Thơ, 2000. 10. Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc, Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Thống Kê, 2010. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lợi thế cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh quốc gia 2. Kinh doanh trong thế giới phẳng 3. Công ty đa quốc gia và hình thức hoạt động toàn cầu của các công ty đa quốc gia 4. Môi trường kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 5. Công ty đa quốc gia và văn hóa quốc tế 6. Thể chế và hoạt động kinh doanh 7. Phân tích chiến lược kinh doanh toàn cầu 8. Xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN Chúc các bạn thành công
Tài liệu liên quan