Bài giảng Kính hiển vi lực nguyên tử AFM

Là một thiết bị quan sát cấu trúc vi mô bề mặt của vật rắn dựa trên nguyên tắc xác định lực tương tác nguyên tử giữa một đầu mũi dò nhọn với bề mặt của mẫu, có thể quan sát ở độ phân giải nanômet.

ppt34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2935 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kính hiển vi lực nguyên tử AFM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên