Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Cầu, cung

Cầu chỉ xuất hiện khi có đủ hai yếu tố đó là: - Có khả năng mua: nghĩa là phải có tiền, có đủ ngân sách. - Sẵn sàng mua: muốn mua, phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng.

ppt41 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 6190 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Cầu, cung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên