Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 4 Thị trường và cấu trúc thị trường

I.Thị trường là gì? Thị trường là tổng hòa các mối quan hệ thực hiện hàng hóa dịch vụ,nguồn lực. Thị trường được chia thành nhiều lọai khác nhau tuỳ theo cách tiếp cận. Ở góc độ cấu trúc thì thị trường được chia thành: .Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. .Thị trường độc quyền hoàn toàn. .Thị trường cạnh tranh không hòan toàn gồm +Cạnh tranh độc quyền +Độc quyền nhóm

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 4 Thị trường và cấu trúc thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thị trường và cấu trúc thị trường Bài 4 I.Thị trường là gì? Thị trường là tổng hòa các mối quan hệ thực hiện hàng hóa dịch vụ,nguồn lực. Thị trường được chia thành nhiều lọai khác nhau tuỳ theo cách tiếp cận. Ơû góc độ cấu trúc thì thị trường được chia thành: .Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. .Thị trường độc quyền hoàn toàn. .Thị trường cạnh tranh không hòan toàn gồm +Cạnh tranh độc quyền +Độc quyền nhóm II.Cấu trúc thị trường: 1.Thị trường cạnh tranh hoàn toàn: a.Khái niệm:Là loại thị trường có vô số người mua bán hàng hoá dịch vụ đồng nhất, qui mô của mổi người mua bán là rất nhỏ so với qui mô của thị trường. b.Đặc điểm: .Số lượng: Rất rất nhiều hay vô số. .Chất lượng hàng hóa: hoàn toàn giống nhau .Thông tin:hoàn hảo .Gia nhập hay rời ngành:tự do .Giá hàng hoá: theo giá thị trường. c.Hệ quả: +Đường cầu của doanh nghiệp sẽ song song với trục sản lượng. +P=MR +TR=P*Q, vì P là hằng số nên Q tăng thì TR tăng +Để max thì sản xuất tại Q có MR=MC, vì P=MR => sản xuất taị Q có P=MC. Đây là điểm riêng có của thị trường này. +Do cạnh tranh nên gia hàng hóa trong thị trường sẽ có xu hướng giảm, sản lượng tăng. =>Người tiêu dùng có lợi trong thị trường này. +Nhà sản xuất phải chịu qui luật lợi nhuận giảm dần.Để hạn chế qui luật này=>Đổi mới công nghệ => Cạnh tranh có lợi cho tiến bộ công nghệ. 2.Thị trường độc quyền hoàn toàn: (Monopoly): a.Khái niệm:Là thị trường chỉ có một doanh nghiệp bán với vô số người mua về một hàng hoá độc quyền, không có hàng hoá khác thay thế tốt. b.Đặc điểm: +Đường cầu của doanh nghiệp cũng chính là đường cầu của thị trường. P=a+bQ (b<0). +Đường doanh thu biên MR nằm dưới đường cầu MR=a+2bQ (b<0). +Tối đa hoá doanh thu TRmax => doanh nghiệp phải sản xuất và bán P,Q có MR=0. +Để max thì doanh nghiệp sản xuất tại P,Q có MR=MC. Hay P=MC*[Ep/(Ep+1)] c.Hệ quả: +P của độc quyền > P cạnh tranh +Q của độc quyền < Q cạnh tranh + của độc quyền >  cạnh tranh +Người tiêu dùng không có lợi trong thị trường này do giá cao, hàng hóa khan hiếm +Độc quyền không có lợi cho xu hướng tiến bộ công nghệ. 3.Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn: Được chia thành 2 loại là : +Cạnh tranh độc quyền +Và độc quyền nhóm Nhìn chung thì Cạnh tranh độc quyền có những đặc điểm gần giống như cạnh tranh hoàn toàn. Độc quyền nhóm thì có những đặc điểm gần giống như độc quyền hoàn toàn.