Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài giảng 1: 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế

ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ HỌC ( ECONOMICS ) Kinh tế học là môn học nghiên cứu con người trong cuộc sống thường nhật của họ. (Alfred Marsall) Kinh tế học là môn học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm. Kinh tế học là khoa học về sự lựa chọn.

ppt19 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 978 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài giảng 1: 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH TẾ VI MÔBài giảng 110 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế*Lê Thương**Lê Thương*10 nguyên lý của kinh tế họcNỘI DUNG*Lê Thương*Con người ra quyết định như thế nào?Con người tương tác với nhau ra sao?Cách thức vận hành của tổng thể nền kinh tế.ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ HỌC ( ECONOMICS )*Lê Thương*Kinh tế học là môn học nghiên cứu con người trong cuộc sống thường nhật của họ. (Alfred Marsall)Kinh tế học là môn học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm.Kinh tế học là khoa học về sự lựa chọn. CON NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH ???*Lê Thương*1234 CON NGƯỜI TƯƠNG TÁC???*Lê Thương* Thương mại đem lại lợi ích cho mọi người. Thị trường luôn là phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế. Chính phủ có thể cải thiện được những trục trặc của thị trường (đôi khi)567SỰ VẬN HÀNH CỦA TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ*Lê Thương* Năng lực sản xuất quyết định mức sống. Giá cả tăng khi có quá nhiều tiền được phát hành. Có sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp.8910*Lê Thương*Cách tư duy như một nhà kinh tếNỘI DUNG*Lê Thương*Nhà KT là một nhà khoa học Nhà KT là một nhà tư vấn chính sách Tồn tại sự bất đồng giữa các nhà KT KHI LÀ NHÀ KHOA HỌC, CÁC NHÀ KT NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO? *Lê Thương*Quan sát thực tiễnXây dựng lý thuyếtKiểm chứng lý thuyếtCông nhận / bác bỏ lý thuyếtXây dựng mô hình dự báoPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨULÝ THUYẾT: Được dùng để lý giải các hiện tượng quan sát được dựa trên các quy luật cơ bản và các giả định.GIẢ ĐỊNH: Là các giả thiết đặt ra để đơn giản hóa mô hình.MÔ HÌNH: Là cách diễn đạt bằng ngôn ngữ toán của lý thuyết, được dùng để phân tích và dự báo.*Lê Thương*Mô hình 1: BIỂU ĐỒ VÒNG CHU CHUYỂN.*Lê Thương*THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TIÊU DÙNGTHỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XuẤTDOANH NGHIỆPHỘ GIA ĐÌNHHàng hóaHàng hóaYếu tố sản xuấtYếu tố sản xuất$ Chi tiêu$ Doanh thu$ Chi phí$ Thu nhậpMô hình 2 ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤTLượng Thực phẩm sản xuấtLượng Quần áo sản xuấtABCDEF01234510131516GH**Lê ThươngĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT*Lê Thương*Sự khác nhau giữa?SO SÁNH KINH TẾ VI MÔ & KINH TẾ VĨ MÔ*Lê Thương*Kinh tế vi mô ( microeconomics) nghiên cứu hành vi của các thực thể cụ thể trong nền KT như: 1 người tiêu dùng, 1 hãng SX, 1 chính quyền địa phương và sự tương tác giữa các thực thể nhỏ để hình thành thực thể lớn hơn.Kinh tế vĩ mô ( macroeconomics ) nghiên cứu các vấn đề cụ thể của nền kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệpNHÀ KINH TẾ LÀ NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH*Lê Thương*NHÀ KINH TẾ LÀ NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCHNHÀ KHOA HỌCNHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCHGiải thích các hiên tượngĐưa ra các khuyến nghịSử dụng lý thuyết và mô hình để giải thích, dự đoán tác động của một sự lựa chọn hay một chính sáchDựa trên các triết lý về đạo đức, tôn giáo, xã hội ... và các phân tích thực chứng nhìn nhận vấn đề theo quan niệm “Điều gì nên /không nên làm”Đưa ra các nhận định thực chứngĐưa ra các nhận định chuẩn tắc*Lê Thương*SỰ KHÁC NHAU GIỮA*Lê Thương*TỒN TẠI SỰ BẤT ĐỒNG GiỮA CÁC NHÀ KINH TẾ*Lê Thương*
Tài liệu liên quan