Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài giảng 7 Lý thuyết chi phí

MỤC TIÊU Cách xác định và đo lường chi phí Phân biệt các loại chi phí khác nhau và tìm hiểu loại chi phí nào quan trọng ảnh hưởng đến việc ra quyết định SX của DN Quan sát quy luật biến thiên của từng loại chi phí Tìm hiểu mối quan hệ giữa các chi phí

ppt28 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 929 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài giảng 7 Lý thuyết chi phí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH TẾ VI MÔBài giảng 7Lý thuyết chi phíMỤC TIÊUPhân biệt các loại chi phí khác nhau và tìm hiểu loại chi phí nào quan trọng ảnh hưởng đến việc ra quyết định SX của DNQuan sát quy luật biến thiên của từng loại chi phíTìm hiểu mối quan hệ giữa các chi phíCách xác định và đo lường chi phíNỘI DUNG CÁC KHÁI NIỆM CHI PHÍCÁC KHÁI NiỆM CHI PHÍChi phí kế toán ( chi phí hiện )Accounting cotss ( explicit costs )Là những chi phí bằng tiền thực tế chi ra (tiền công, tiền lương tháng, tiền mua nguyên vật liệu, tiền thuê mặt bằng) cộng thêm chi phí khấu hao tài sản cố định.Chi phí ẩn( implicit costs )Là chi phí liên quan đến những cơ hội đã đã bị bỏ qua do nguồn lực của hãng không được sử dụng vào công việc đem lại nhiều giá trị nhất.Chi phí chìm ???Mặc dù chi phí cơ hội thường ẩn, nhưng nó phải được tính đến trong các quyết định kinh tế.Đối với chi phí chìm thì hoàn toàn ngược lại, nó thường dễ thấy nhưng một khi đã phát sinh thì bao giờ cũng phải loại nó ra ngoài khi đưa ra các quyết định kinh tế tương laiChi phí chìm ???CÁC KHÁI NIỆM CHI PHÍ HAI CÁCH NHÌN CHI PHÍ ẨNTừ mục tiêu tối đa hóa lợi ích của một doanh nghiệpTừ mục tiêu phân bổ nguồn lực trong nền kinh tếLà khoản lợi nhuận cao nhất lẽ ra hãng có thể kiếm được khi sử dụng nguồn lực cho các cách sử dụng khácLà khoản lợi nhuận bình thường lẽ ra hãng có thể kiếm đượcCÁC KHÁI NIỆM CHI PHÍCÁC KHÁI NIỆM CHI PHÍLợi nhuậnLợi nhuận kinh tếTổnghạch toánChi phí ẩnChi phí doanhthuChi phí hạch toánkinh tế(tức chi phícơ hội)CHI PHÍ TRONG NGẮN HẠNCHI PHÍ TRONG NGẮN HẠN CHI PHÍ TRONG NGẮN HẠN CHI PHÍ TRONG NGẮN HẠN CÁC CHI PHÍ NGẮN HẠN CỦA MỘT HÃNGMỨC SẢN LƯỢNGĐỊNH PHÍ( FC )BIẾN PHÍ ( VC )TỔNG CHI PHÍ( TC )CHI PHÍ BIÊN( MC )ĐỊNH PHÍ TRUNG BÌNH( AFC )BIẾN PHÍ TRUNG BÌNH( AVC )TỔNG CHI PHÍ TRUNG BÌNH( ATC )050050----150501005050501002507812828253964350981482016.732.749.34501121621412.52840.555013018018102636650150200208.32533.3750175225257.12532.1850204254296.325.531.8950242292385.626.932.4CHI PHÍ TRONG NGẮN HẠNĐường Tổng sản lượngĐường biến phíQQLw.L6w4w2w0CÁC ĐƯỜNG CHI PHÍ TỔNG TRONG NGẮN HẠN Khoảng cách giữa TC và VC theo phương thẳng đứng bằng FC. TC là VC tịnh tiến theo phương thẳng đứng 1 đoạn bằng FCCÁC MỐI QUAN HỆĐƯỜNG NĂNG SUẤT TRUNG BÌNH & ĐƯỜNG NĂNG SUẤT BIÊNNhớ lạiCÁC ĐƯỜNG CHI PHÍ TRUNG BÌNH & BIÊN TRONG NGẮN HẠNMCATCAVCAFC*AFC dạng hàm y = a/x*AVC, ATC, MC dạng chữ UCHI PHÍ TRONG DÀI HẠNCHI PHÍ DÀI HẠN VỚI HIỆU QUẢ TĂNG, GIẢM THEO QUI MÔQACSAC1SAC3SAC2LACQ1Q2Q’AC2AC1CHI PHÍ DÀI HẠN VỚI HIỆU QUẢ TĂNG RỒI GIẢM THEO QUI MÔQACSAC1SAC5SAC3SAC2SAC4LACHIỆU SUẤT THEO QUI MÔHiệu suất ... theo qui môTốc độ tăng của đầu ra so với tốc độ tăng của các đầu vàoHao phí đầu vào để sản xuất một đơn vị đầu ratăngnhanh hơngiảmgiảmchậm hơntăngkhông đổibằngkhông đổiHIỆU QUẢ THEO QUI MÔHiệu quả ... theo qui môTốc độ tăng của đầu ra so với tốc độ tăng của các chi phí đầu vàoChi phí để sản xuất một đơn vị đầu ratăngnhanh hơngiảmgiảmchậm hơntăngkhông đổibằngkhông đổiCHI PHÍ DÀI HẠN VỚI HIỆU QUẢ TĂNG RỒI GIẢM THEO QUI MÔQLACLMCLACLMCMối quan hệ giữa LMC và LAC:*LMC LAC giảm*LMC > LAC => LAC tăng*LMC = LAC tại LACminTÓM TẮTTÓM TẮTTÓM TẮT