Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 10 Tổng cầu I

trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu: - Đường IS, và mối quan hệ của nó với + Mô hình Keynes + Mô hình thị trường vốn vay - Đường LM, mối quan hệ của nó với + Lý thuyết thanh toán (lý thuyết về cầu tiền) - Mô hình IS-LM xác định thu nhập và lãi suất trong ngắn hạn như thế nào khi P cố định

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1171 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 10 Tổng cầu I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên