Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHÁI NIỆM Thị trường độc quyền nhóm là thị trường mà ở đó một số DN sản xuất toàn bộ hay hầu hết sản lượng thị trường.  Đặc điểm -Thị trường có ít người bán, thị phần của DN khá lớn và có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. - SP có thể đồng nhất hoặc phân biệt. - DN mới khó gia nhập vào thị trường.

ppt11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7 - Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*CHƯƠNG 7 - THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀNMỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢNKHÁI NIỆM Thị trường độc quyền nhóm là thị trường mà ở đó một số DN sản xuất toàn bộ hay hầu hết sản lượngthị trường. * Đặc điểm v Thị trường có ít người bán, thị phần của DN khá lớn và có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. v SP có thể đồng nhất hoặc phân biệt.v DN mới khó gia nhập vào thị trường.* Phân loại Độc quyền nhóm bất hợp tác. Độc quyền nhóm hợp tác. Các DN tự tiến hành kinh doanh mà không cần cósự thoả thuận nào với nhau. Hai hay nhiều DN thoả thuận cùnh nhau quy địnhmức giá và sản phẩm làm ra, chia nhau thị trườnghoặc cùng nhau vạch ra các quyết định kinh doanh.*TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM*TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM (tt)Nếu mỗi DN theo đuổi lợi ích cá nhân trong việc ra quyết định sản xuất thì: Tổng Q QĐQ Tổng LN LNĐQ<*CARTELTổ chức các DN độc lập, cùng sản xuất một sản phẩm,cùng nhau kinh doanh để tăng giá và hạn chế số lượng hàng hoá bán ra.$MCACQmaxPmaxQ(D) MRACCN BNG CARTELLN*THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN Thị trường cạnh tranh độc quyền là thị trường mà ở đó có nhiều người cung cấp và cung cấp những SP dễ thay thế cho nhau. Khái niệm*v Nhiều DN sx những H có thể thay thế cho nhau.v Gia nhập hoặc rút lui khỏi ngành tự do.v Sản phẩm phân biệt. Đặc điểm*$MCACQmaxPmaxQ(D) MRAC$MCACQTTHPQ(D) MRACLỗLN(a)- DN có lợi nhuận(b)- DN bị thua lỗH7.1- Các DN cạnh tranh độc quyền trong ngắn hạn*CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN$MCAC Q PQ(D) MRACQHQDư thừa năng lực*v  P, AC luôn cao hơn ở thị trường cạnh tranh hoàn toàn. v  Sản lượng ít hơn ở thị trường cạnh tranh hoàn toàn. v  SP được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu cho NTD. TÍNH HIỆU QUẢ TRONG THỊ TRỪƠNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN