Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Tiêu dùng & đầu tư

TIÊU DÙNG (1) Hàm tiêu dùng Keynes C = C + cY (1) Tính chất: 1. 0 < c < 1 2. APC sẽ giảm khi lợi tức tăng. 2. Lợi tức là định thức quan trọng của tiêu dùng và r không có tác động đến quyết định tiêu dùng.

ppt8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Tiêu dùng & đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIÊU DÙNG & ĐẦU TƯÔn tập:GDP danh nghĩa & GDP thực.Phương pháp đo lường GDP.Y = C + I + G + M - XTrở về Chương 1TIÊU DÙNG (1)Hàm tiêu dùng Keynes C = C + cY (1)Tính chất: 1. 0 < c < 1 2. APC sẽ giảm khi lợi tức tăng. 2. Lợi tức là định thức quan trọng của tiêu dùng và r không có tác động đến quyết định tiêu dùng.TIÊU DÙNG (2)Hàm tiêu dùng theo mô hình chu kỳ sống:Giới thiệu về Irving Fisher và mô hình lựa chọn liên thời gian.Mô hình chu kỳ sống: C = a. WR + b.YL (2) WR: tài sản thực; YL: lợi tức hàng nămTính chất: Tiêu dùng phụ thuộc vào tài sản cũng như lợi tức. TIÊU DÙNG (3)Hàm tiêu dùng theo giả thuyết lợi tức thường xuyên: C = a.YP với YP = Yt-1 + Yt (3) YP: lợi tức t/x; Y: lợi tức hiện hànhTính chất: APC phụ thuộc vào tỷ số lợi tức TX/HH. APC = C/Y = YP/YTIÊU DÙNG (4)Kết luận:1. Hàm tiêu dùng Keynes: Tiêu dùng = f(lợi tức hiện hành)2. Các hàm tiêu dùng gần đây: Tiêu dùng = f(lợi tức hiện hành, tài sản, lợi tức tương lai kỳ vọng, lãi suất)ĐẦU TƯ (1)A. Mô hình đầu tư cổ điển1. Mô hình đầu tư tăng tốc linh hoạt Kt = Kt-1 + (K* - Kt-1) (1) Kt: đầu tư ở kỳ t K*: đầu tư mong đợi : yếu tố điều chỉnh, 0 < < 1Đầu tư ròng: I = K = Kt - Kt-1= (K* - Kt-1)Làm cách nào xác định K* ?????ĐẦU TƯ (2)A. Mô hình đầu tư cổ điển (tt)1. Mô hình đầu tư tăng tốc đơn giản (Keynesian) I = K = Kt - Kt-1= (Yt- Yt-1) (2)ĐẦU TƯ (3)B. Mô hình Jorgenson:(Lý thuyết vốn và ứng xữ đầu tư)R(t) = p.Q – s.L – q.I (3) p: Giá sản phẩm Q: Số lượng sản phẩm của công ty s: Tiền lương đơn vị L: Số lượng lao động q: Giá/Chi phí vốn I: Vốn đầu tưTrở về Chương 1
Tài liệu liên quan