Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Bài 9: Xác minh và thẩm định

Khái niệm xác minh & thẩm định  Xác minh (Verification) Kiểm tra xem phần mềm làm ra có dúng đặc tả (yêu cầu, thiết kế) hay không  Thẩm định (Validation) kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng yêu cầu người dùng không Đây là2 hoạt động cốt yếu để đảm bảo chất lượng phần mềm, diễn ra suốt quá trình phát triển

pdf64 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Bài 9: Xác minh và thẩm định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan