Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm - Vũ Thị Hương Giang

Viết mã nguồn hiệu quả • LTV vẫn có thể thực hiện những cải tiền mà trình dịch không thể • LTV phải loại bỏ tất cả những chỗ bất hợp lý trong mã nguồn • LTV phải làm cho chương trình hiệu quả nhất có thể • LTV có thể phải xem lại mã nguồn khi thấy chương trình chạy chậm • Vậy cần tập trung vào đâu để cải tiến nhanh nhất, tốt nhất ?

pdf105 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm - Vũ Thị Hương Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vai tro cua malloc
Tài liệu liên quan