Bài giảng Lãnh đạo theo tình huống

(Bản scan) Người lãnh đạo có hiệu quả có thể nâng cao động cơ của người dưới quyền bằng cách: 1. Làm cho người dưới quyền nhận thức rõ các mục tiêu của công việc 2. Gắn chặt các phần thưởng có ý nghĩa với việc đạt được các mục tiêu 3. Giải thích một cách rõ ràng, cách thức mà các mục tiêu, và phần thưởng mong đợi có thể đạt được

pdf8 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lãnh đạo theo tình huống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan