Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 1: Tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng

§ Các khái niệm liên quan đến máy tính chỉ được đưa ra ở bước mã hóa sau cùng, nhờ đó giữ được sự uyển chuyển, linh động và có được tự do quyết định trong giai đoạn phân tích và thiết kế.

ppt34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2298 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 1: Tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên