Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 4: Kế thừa

Cú pháp class :[kiểu dẫn xuất] ,[kiểu dẫn xuất] . { // Các thành phần của lớp con };

ppt26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 4: Kế thừa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan